Ordförande – Susanna Magnusson – När du undrar om 720.

Vice ordförande – Niklas Rydholm – Så att det blir lakansplatser och Collo-montrar.

Kassör – Madelené Granskog – När du undrar om din bokning är godkänd.

Reseansvariga: För att det finns omtentor, men inga omresor!
– Thomas Ewetz
– Therese Kock-Larsen

Sponsansvarig – Viktor Birkebro – När du vill skänka oss lite allmosor.

PR/Info – Elin Engberg – När du tycker att vi satt upp affischer på för många eller för få ställen.

Tryck-ansvarig- Felix Berg – När du vill ösa beröm över våra flyers & affischer.

Eventansvarig – Karin Rahmqvist – Så att det blir afterskifester och liknande även nästa läsår!

Foto&Webbansvarig – Robert Bois – När du vill få din 540 eller semesterflirt dokumenterad.