Kallelse och dagordning Höstmöte 2023

 

Datum: 31/10-2023

Plats: C4, C-huset, Campis Valla (Olaus Magnus väg 37, 583 30 Linköping) 

Tid: 19.00 

 

Den 31:e oktober kl 19.00 är det dags för 720s höstmöte, där vi bland annat kommer gå igenom föregående styrelses (22/23) verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt förslag på budget inför verksamhetsåret 23/24. Berörda handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan www.sjutjugo.se senast fem dagar innan mötet, dvs. 26 oktober.

Vill du ta del av kompletterande handlingar, skickar du en förfrågan till ordf@sjutjugo.se

 

Mötet kommer att ske på plats i lokal C4, C-huset, Campus Valla (Olaus Magnus väg 37, 583 30 Linköping) . Önskar du att delta på mötet behöver du anmäla dig genom att skicka ett mejl till ordf@sjutjugo.se med titeln “Anmälan 720 höstmöte 2023”. 

 

 • 1. Mötets öppnande 
 • 2. Val av ordförande
 • 3. Val av sekreterare 
 • 4. Val av justerare 
 • 5. Fastställande av dagordning
 • 6. Rapporter och meddelanden 
 • 7. Verksamhetsberättelse 22/23
 • 8. Föreningens bokslut 22/23
 • 9. Revisionsberättelse styret 22/23
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet styret 22/23 
 • 11. Förslag på budget för verksamhetsåret 23/24
 • 12. Mötets avslutande 

 

Med vänlig hälsning,

Arvid Mikaelsson

Ordförande 23/24

720 – Linköpings universitets skidförening

0768-686019