Kallelse och dagordning Höstmöte 2021

 

Datum: 27/10-2021

Plats: Zoom, mejla ordf@sjutjugo.se för länk

Tid: 19.00 – ca. 19.30

 

Dagording:

 

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande
 • 3. Val av sekreterare
 • 4. Val av justerare
 • 5. Fastställande av dagordning
 • 6. Rapporter och meddelanden
 • Verksamhetsåret hittills 21/22
 1. Nolle-P
 2. Kalasmottagningen
 3. Afters(ki)chool
 4. PR-vecka samt biljettsläpp till Les Arcs 1800
 • 7. Verksamhetsberättelse 20/21
 • 8. Föreningens bokslut 20/21
 • 9. Revisionsberättelse styret 20/21
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet styret 20/21
 • 11. Förslag på budget för verksamhetsåret 21/22
 • 12. Mötets avslutande