Kallelse och dagordning Höstmöte 2019

 

Datum: 27/10-2020

Plats: Zoom, mejla info@sjutjugo.se för länk

Tid: 19.00 – ca. 19.30

 

Dagording:

 

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande
 • 3. Val av sekreterare
 • 4. Val av justerare
 • 5. Fastställande av dagordning
 • 6. Rapporter och meddelanden
 • Verksamhetsåret hittills 20/21
 1. Nolle-P
 2. Kalasmottagningen
 3. Afters(ki)chool
 4. PR-vecka samt biljettsläpp till Val Thorens
 • 7. Verksamhetsberättelse 19/20
 • 8. Föreningens bokslut 19/20
 • 9. Revisionsberättelse styret 19/20
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet styret 19/20
 • 11. Förslag på budget för verksamhetsåret 20/21
 • 12. Mötets avslutande