Kallelse och dagordning Höstmöte 2019

 

Datum: 31/10-2019

Plats: P18

Tid: 19.00 – ca. 19.30

 

Dagording:

 

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande
 • 3. Val av sekreterare
 • 4. Val av justerare
 • 5. Fastställande av dagordning
 • 6. Rapporter och meddelanden
 • Verksamhetsåret hittills
 1. Nolle-P
 2. Kalasmottagningen
 3. Afters(ki)chool
 4. PR-vecka samt biljettsläpp till Bad Gastein 
 • 7. Verksamhetsberättelse 18/19
 • 8. Föreningens bokslut 18/19
 • 9. Revisionsberättelse styret 18/19
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet styret 18/19
 • 11. Förslag på budget för verksamhetsåret 19/20
 • 12. Mötets avslutande