Välkommen till 720s årsmöte 2016

Nu har vi efter en lång och mödosam överläggning beslutat om vilka vi vill nominera till styrelsen 16/17

Ordförande: Mattias Ljungberg
Vice ordförande: Anna Boding
Kassör: Edvin Ljungstrand
Eventansvarig: Lottie Hermansson
Spons/Evonsansvarig: Amanda Venndahl
Sponsansvarig:
Johannes Tonelid
Reseansvarig:
Adam Kjellberg
Tryckansvarig:
Lisa Fridholm
PR/Info:
Carl Strömberg
Web/Foto/Film: Jonas Borg

Vi är 100% övertygade om att detta gäng kommer att göra ett fantastiskt jobb som nya 720

Nu är det snart dags för 720’s årsmöte där vi bland annat kommer rösta fram nästa års styrelse. Kom gärna dit och lyssna eller kom med synpunkter inför nästa års verksamhet. Mötet kommer äga rum på onsdag den 4 maj kl 18.00 i U-min. Förslag på nästa års styrelse, inkomna motioner med styrelsens yttranden över dessa samt övriga erforderliga handlingar kommer ligga uppe på hemsidan http://sjutjugo.se senast fem dagar innan mötet.

 

Mötets dagordning ser ut som följer:

 

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare.

§4 Val av två justerare, tillika rösträknare vid votering.

§5 Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.

§6 Fastställande av dagordning

§7 Fastställande av medlemsavgift.

§8 Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag.

§9 Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa.

§10 Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar.

§11 Val av valberedning för nästkommande period.

§12 Val av revisorer för nästkommande period.

§13 Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår.

§14 Övriga frågor.

§15 Mötet avslutas.

Motioner måste vara styret tillhanda senast två veckor innan årsmötet, dvs. 20 april. Vid frågor får du gärna höra av dig till ordf@sjutjugo.se.

 Motion

Motion – Postförändring Evons

Bakgrund: Avbelasta den tunga posten event genom att göra om en av sponspost till Evons

Beskrivning: De senare åren har det varit extra påfrestande att ha posten Event i 720 och därför vill vi försöka lösa en form av avbelastning.

Bedömning/lösning: Spons är i nuläget två poster och som sponsansvarig är det mest att göra under början av hösten vilket gör att en kompromiss känns rimlig. Vi vill göra om en spons till Evons som är spons i grunden men som är Eventpostens högra hand när de närmar sig event.

Vi i styrelsen yrkar att en post som sponsansvarig förändras enligt ovan och istället bildar den nya posten evonsansvarig.

Ny postbeskrivning: Evons

Sponsdelen handlar naturligtvis om att söka spons, inga större konstigheter. Framförallt början av hösten går ut på att kontakta nya sponsorer för att försöka inleda avtal samt att vårda relationen med tidigare sponsorer och se till att båda parter får ut maximalt av ett samarbete. Att söka spons är ett otroligt roligt och givande uppdrag där arbetet kan läggas upp fritt ihop med sponsansvarig. Det är dessutom väldigt utvecklande och socialt krävande att ständigt prata med nya människor och övertyga dessa om att satsa på just er. Evons skall också vara väl insatt i det arbete som gäller event, vara vice projektledare för afterskifesten samt att ihop med Event anordna diverse medlemsaktiviteter. Tillsammans med event skall du se till att arbetet kring eventen delegeras ut på bästa möjliga sätt. Endast fantasin sätter gränser så slå ihop era kloka huvuden och hitta på. Uppdragen som evons är i punktform:

 

● Fixa prylar att lotta ut på resorna

● Fixa innehållet i eventuella goodiebags

● Bidra till att hålla ner priser på skidresorna och övriga arrangemang genom att sälja reklamplatser till sponsorer

● Fixa andra schyssta avtal med föreningens samarbetspartners

● Vice projektledare för afterskifesten och Eventansvariges högra hand

● Hitta på nya spännande ideer!


Påpekas bör att det blir en väldigt viktig roll i 720 då föreningen kan spara väldigt mycket pengar på sponsdelen och Eventansvarig kan få hjälp och mer utrymme att göra storslagna event. Båda delarna kräver en kreativ människa som gillar kontakt och samarbete med olika parter.

Välkommen!