Hallå kära ni! 

Nu är det snart dags för 720’s årsmöte där vi bland annat kommer rösta fram nästa års styrelse. Kom gärna dit och lyssna eller kom med synpunkter inför nästa års verksamhet. Mötet kommer äga rum onsdagen den 3 maj kl 18.00 i sal T1 i C-huset. Förslag på nästa års styrelse, inkomna motioner med styrelsens yttranden över dessa samt övriga erforderliga handlingar kommer ligga uppe här på hemsidan http://sjutjugo.se senast fem dagar innan mötet.

Mötesprotokoll är bifogat i Email till alla 720-medlemmar, och kan fås vid behov. Kontakta info@sjutjugo.se.

Pussar och kramar

//720-styret