Kära ärade medlemmar!

Nu har vi efter en lång och mödosam överläggning beslutat om vilka vi vill nominera till styrelsen 15/16!

Ordförande: Sanna Romell
Vice ordförande: Jesper Alfraeus
Eventansvarig: Ellinor Runquist
Reseansvarig: Kalle Stålberg
Kassör: Andreas Palm
Web/Foto/Film: Oscar Persson
Tryckansvarig: Hanna Nordenö
PR/Info: Greta Johansson
Sponsoransvarig: Martin Wästborn och Emma Villemoes

Vi tror att detta gäng kommer göra ett ypperligt jobb och ser fram emot vad nästkommande år har att erbjuda.
Glöm inte årsmötet 28:e april om ni känner för att få ytterligare inblick i föreningen.

Med vänliga hälsningar,
720-styret 14/15.

P.S.
Här är mailet som gick ut till alla medlemmar tidigare:

Välkommen till 720’s årsmöte 2015

Nu är det snart dags för 720’s årsmöte där vi bland annat kommer rösta fram nästa års styrelse. Kom gärna dit och lyssna eller kom med synpunkter inför nästa års verksamhet. Mötet kommer äga rum den 28 april kl 18.00 i U-min. Förslag på nästa års styrelse, inkomna motioner med styrelsens yttranden över dessa samt övriga erforderliga handlingar kommer ligga uppe på hemsidan http://sjutjugo.se senast fem dagar innan mötet.

Mötets dagordning ser ut som följer:

 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Val av mötesordförande.
 • 3 Val av mötessekreterare.
 • 4 Val av två justerare, tillika rösträknare vid votering.
 • 5 Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.
 • 6 Fastställande av dagordning
 • 7 Fastställande av medlemsavgift.
 • 8 Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag.
 • 9 Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa.
 • 10 Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar.
 • 11 Val av valberedning för nästkommande period.
 • 12 Val av revisorer för nästkommande period.
 • 13 Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår.
 • 14 Övriga frågor.
 • 15 Mötet avslutas.

Motioner måste vara styret tillhanda senast två veckor innan årsmötet, dvs. 14 april. Vid frågor får du gärna höra av dig till ordf@sjutjugo.se.

Välkommen!