Årsmöte 2024

Årsmöte 2024 | Nominering av styrelsen 24/25

Till styrelsen 24/25 nominerar vi följande:

Ordförande: Lexi Lindhe

Vice ordförande: Gustav Grimelius

Kassör: Jacob Lundqvist 

PR/Info-ansvarig: Emelie Lundberg

Webb/foto/film-ansvarig: Junis Eriksson

Sponsansvarig: Jonatan Edström

Eventansvarig: Manfred Clase

Evonsansvarig: Hilma Ivarsson

Reseansvarig: Henrik Westher

Tryckansvarig: Sanna Eriksson

 

Vi är övertygade om att detta gäng kommer att göra ett superjobb som 720:s styrelse för nästkommande verksamhetsår.

Den 22:e april kl 17.30 är det dags för 720s årsmöte, där vi bland annat kommer välja in nästkommande års styrelse, revisorer samt valberedning. Skriftlig motion från enskild medlem ska vara styrelsen 23/24 tillhanda senast två veckor innan årsmötet. 

Mötet kommer ske på plats på Campus Valla, i sal C4. Önskar du att delta på mötet behöver du anmäla dig genom att skicka ett mejl till ordf@sjutjugo.se med titeln “Anmälan 720 årsmöte 2024”. 

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, tillika rösträknare vid votering

5. Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av medlemsavgift

8. Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag

9. Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa

10. Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar

10. Val av valberedning för nästkommande period

11. Val av revisorer för nästkommande period

12. Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas 

By |2024-04-19T09:50:23+02:00april 17th, 2024|Nyhet|Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2024