Till styrelsen 23/24 nominerar vi följande:

Ordförande: Arvid Mikaelsson

Vice ordförande: Victoria Meyer

Kassör: August Könberg

PR/Info-ansvarig: Filippa Persson

Webb/foto/film-ansvarig: Sofia Eneroth

Sponsansvarig: Jacob Pehrson

Eventansvarig: Lukas Lehto

Evonsansvarig: Ida Karlsson

Reseansvarig: Josephine Clarstedt

Tryckansvarig: Emil Tollaksen

Vi är övertygade om att detta gäng kommer att göra ett superjobb som 720:s styrelse för nästkommande verksamhetsår.

 

Den 24:e april kl 17.30 är det dags för 720s årsmöte, där vi bland annat kommer välja nästkommande års styrelse, revisorer samt valberedning. Skriftlig motion från enskild medlem ska skickas till styrelsen 22/23 senast 2 veckor innan årsmötet. Berörda handlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan sjutjugo.se senast fem dagar innan mötet, dvs. 19 april. 

Mötet kommer ske på plats på Campus Valla. Önskar du att delta på mötet behöver du anmäla dig genom att skicka ett mejl till ordf@sjutjugo.se med titeln “Anmälan 720 årsmöte 2023”. Anmälda kommer få tillgång till exakt sal under mötesdagen, alltså 24/4. 

 • 1. Mötets öppnande 
 • 2. Val av mötesordförande
 • 3. Val av mötessekreterare 
 • 4. Val av två justerare, tillika rösträknare vid votering 
 • 5. Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande 
 • 6. Fastställande av dagordning
 • 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 • 8. Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag
 • 9. Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa
 • 10. Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar
 • 10. Val av valberedning för nästkommande period
 • 11. Val av revisorer för nästkommande period
 • 12. Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår
 • 13. Övriga frågor 
 • 14. Mötet avslutas 

Med vänlig hälsning,

Måns Alm

Ordförande 22/23

720 – Linköpings universitets skidförening

0720177144