Till styrelsen 21/22 nominerar vi följande:

Ordförande: Sara Nilsson

Vice ordförande: Gabriel Nyman

Kassör: William Stenberg

PR/Info-ansvarig: Sofia Isaksson

Webb/foto/film-ansvarig: Thor Fernholm

Sponsansvarig: Ulrika Åkerström

Eventansvarig: Fredrik Holm

Evonsansvarig: Sofi Bornlid

Reseansvarig: Inge Hansson

Tryckansvarig: Louise Sjöqvist

 

Vi är övertygade om att detta gäng kommer att göra ett superjobb som 720:s styrelse för nästkommande verksamhetsår.

Våra medlemmar är välkomna på årsmötet den 27/4 kl 18.00, där vi bland annat kommer att välja in nästa års styrelse. Vid frågor får du gärna höra av dig till ordf@sjutjugo.se. 

Obs! Med anledning av Covid- 19 kommer årsmötet att ske digitalt för alla medlemmar. Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till ordf@sjutjugo.se, med ämnet “Anmälan 720 årsmöte 2021”. Anmälda kommer få tillgång till möteslänken via mail på dagen för mötet, alltså 27/4.

Välkommen!

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare.

§4 Val av justerare, tillika rösträknare vid votering.

§5 Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.

§6 Fastställande av dagordning.

§7 Fastställande av medlemsavgift.

§8 Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag.

§9 Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa.

§10 Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar.

§11 Val av valberedning för nästkommande period.

§12 Val av revisorer för nästkommande period.

§13 Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår.

§14 Övriga frågor.

§15 Mötet avslutas.