Till styrelsen 20/21 nominerar vi följande:

Ordförande: Erika Svensson

Vice ordförande: Filip Andersson

Kassör: Emmy Helltegen

PR/Info-ansvarig: Erik Brohagen

Webb/foto/film-ansvarig: Pelle Lund

Sponsansvarig: Lina Österberg

Eventansvarig: Hilda Mikaelsson

Evonsansvarig: Klara Mellqvist

Reseansvarig: Albin Öman

Tryckansvarig: Richard Johansson

 

Vi är övertygade om att detta gäng kommer att göra ett superjobb som 720:s styrelse för nästkommande verksamhetsår.

Våra medlemmar är välkomna på årsmötet den 4/5 kl 18.00, där vi bland annat kommer att välja in nästa års styrelse. Vid frågor får du gärna höra av dig till ordf@sjutjugo.se. 

Obs! Med anledning av Covid- 19 kommer årsmötet att ske digitalt för alla medlemmar. Anmälan till årsmötet görs genom att skicka ett mail till ordf@sjutjugo.se, med ämnet “Anmälan 720 årsmöte 2020”. Mer info angående detta finns i kallelsens som skickades ut till alla medlemmar den 12:e April.

Välkommen!

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare.

§4 Val av två justerare, tillika rösträknare vid votering.

§5 Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.

§6 Fastställande av dagordning.

§7 Fastställande av medlemsavgift.

§8 Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag.

§9 Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden över dessa.

§10 Val av styrelse: Ordförande, Kassör samt övriga styrelsemedlemmar.

§11 Val av valberedning för nästkommande period.

§12 Val av revisorer för nästkommande period.

§13 Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår.

§14 Övriga frågor.

§15 Mötet avslutas.