Emmy Helltegen

Post:  Kassör
kassor@sjutjugo.se

Ålder: 23

Utbildning: Civilingenjör, design och produktutveckling, andra året

Hemhemma: Göteborg

Åker: Skidor

Skidbakgrund: En säsong i Verbier

Väckningslåt inför skiddagen: Du Hast

Mat i backen: En pirre och en öl slår ju det mesta.

Skämmigaste skidminnet: Kom sist ner i backen en gång