Hilda Mikaelsson

Post:  Eventansvarig
event@sjutjugo.se

Ålder: 22 

Utbildning: Läkarprogrammet, termin 3

Hemhemma: Hufvudstaden<3

Åker: SNOWBOARD såklart!!!

Skidbakgrund: Säsongade i 3 veckor!(Drog korsbandet<\\3) 

Väckningslåt inför skiddagen: To win my love från Rosa The Movie, världens bästa banger

Mat i backen: ….. jäger?

Skämmigaste skidminnet: Lyckades ramla precis under sittliften och KOM INTE UPP :-)) På skolresan :-)) Låg kvar tills min spanska-lärare kom och hjälpte mig. Per fekt